Статут Усть-Путильського ЗЗСО І-ІІ ступенів

Правила прийому до закладу освіти

Ліцензії на впровадження освітноьої діяльності

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами

Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти

Мова (мови) освітнього процесу

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами) матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)