Ліцензійні документи ЗЗСО

2018 року

 

 

 

 

 

 

Статут Усть-Путильського ЗЗСО І-ІІ ступенів

Довідка з Єдиного державного реєстру

Виписка з Єдиного державного реєстру

Державний Акт на право користування земельною ділянкою

Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи

Свідоцтво про атестацію школи в 2009 році

Акт прийому готовності навчального закладу до нового навчального року

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності

Стан кадрового забезпечення школи

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

Стан забезпеченості підручниками учнів школи

Згідно з чинним законодавством, господарська діяльність з надання освітніх послуг підлягає ліцензуванню.

Міністерство освіти і науки України видає ліцензії на надання послуг у сферах професійно-технічної та вищої освіти.

Державні акредитаційні комісії при місцевих державних адміністраціях здійснюють ліцензування щодо дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

Ліцензія видається на строк від 3 до 12 років включно. Термін дії ліцензії визначає орган ліцензування в залежності від заявлених в освітній програмі строків підготовки.

Ліцензуванню підлягає діяльність з надання таких освітніх послуг:

у сфері дошкільної освіти:

 • догляд за дітьми дошкільного віку;
 • виховання і навчання дітей дошкільного віку;

у сфері загальної середньої освіти:

 • забезпечення здобуття: початкової загальної освіти; базової загальної середньої освіти; повної загальної середньої освіти;

у сфері позашкільної освіти:

 • освітня діяльність за художньо-естетичним, туристично-краєзнавчим, еколого-натуралістичним, науково-технічним, дослідницько-експериментальним, фізкультурно-спортивним або спортивним, військово-патріотичним, бібліотечно-бібліографічним, соціально-реабілітаційним, оздоровчим та гуманітарним напрямами;

у сфері професійно-технічної освіти:

 • первинна професійна підготовка;
 • перепідготовка робітників, підвищення їх кваліфікації;
 • професійно-технічне навчання;
 • підготовка (зокрема первинна професійна), перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян;

у сфері вищої освіти:

 • підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами (спеціальностями), у тому числі молодших спеціалістів у вищих професійних училищах та центрах професійно-технічної освіти;
 • військова підготовка студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу;
 • перепідготовка за спеціальностями; розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація;
 • підготовка іноземних громадян до вступу у вищі навчальні заклади;
 • підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземних громадян;
 • підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України;
 • діяльність за програмами іноземних навчальних закладів.

Як отримати ліцензію на освітні послуги?

 • Процедура отримання ліцензії на освітні послуги складається з таких етапів:
 • розробка, підготовка та узгодження необхідної для оформлення ліцензії документації
 • отримання погодження від державних органів: СЕС району про відповідність приміщення для здійснення освітньої діяльності; пожежної охорони; органів охорони праці
 • укладення угоди з медичним закладом на обслуговування навчального закладу
 • отримання погодження органів виконавчої влади на місцях
 • подання пакета документів до МОН / Державної акредитаційної комісії;
 • отримання ліцензії.

Для отримання ліцензії на освітні послуги необхідні такі документи

Юридичним особам:

 • свідоцтво про державну реєстрацію;
 • довідка про внесення до державного реєстру;
 • статут (з наявністю права на здійснення освітньої діяльності);
 • протокол рішення власника або уповноваженого ним органу про створення навчального закладу;
 • довідка з банку про сформований статутний фонд навчального закладу;
 • банківські реквізити, номер свідоцтва платника ПДВ або індивідуальний номер;
 • за наявності відокремлених структурних підрозділів (філій, представництв тощо), які надаватимуть послуги, - копії рішень про їх створення і положення про структурні підрозділи;
 • договір оренди на приміщення, в якому буде здійснюватися ця діяльність (на термін не менш ніж період до завершення надання послуг) або документи, які підтверджують право власності на приміщення;
 • дозвільні документи: позитивний висновок санітарно-епідеміологічної служби району на приміщення для здійснення діяльності; дозвіл органів пожежної охорони, охорони праці про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази встановленим вимогам, нормам і правилам. Ліцензування освітніх послуг;
 • затверджені навчальні, освітньо-професійні програми, освітньо-кваліфікаційні характеристики навчальних планів;
 • концепція діяльності за заявленими напрямами (послуг освіти), яка базується на результатах моніторингу регіонального ринку праці та послуг освіти, узгоджена з місцевою державною адміністрацією, на території якої планується надання заявлених послуг.

Документи про спеціальну освіту персоналу:

 • інформація про керівний склад: паспортні дані, документи, що засвідчують рівень освіти, кваліфікацію та громадянство керівника установи: науковий ступінь, вчене звання;
 • копії дипломів;
 • трудові контракти;
 • трудові книжки (за останні 5 років);
 • наказ про прийом на роботу;
 • особові медичні книжки персоналу.

ФОП з діяльності з надання послуг у сфері дошкільної освіти:

 • копії сторінок паспорта, де зазначені ПІБ, серія, номер паспорта, коли і ким виданий, місце проживання;
 • копії документів, що засвідчують рівень освіти та кваліфікації;
 • копія довідки про ідентифікаційний номер;
 • медична довідка встановленого зразка.

У результаті Ви отримуєте:

 • ліцензія на освітні послуги